25 de febrer 2009

El Consell Comarcal: cap a un model més representatiu

Ara que es parla força sobre la necessitat de reforma l'estructura dels consells comarcals i que des de la Cerdanya s'han fet sentir veus que demanen una llei especial per a la Cerdanya, m'agradaria exposar la meva opinió sobre el tema.

És evident que la Cerdanya és una realitat comarcal molt ben diferenciada. Potser, deixant de banda el cas específic aranès, per la seva occitanitat, és la comarca amb personalitat més ben definida, sinó de Catalunya, almenys de tot el Pirineu.

La comarca ha estat castigada secularment per particions entre estats, províncies i cantons, amb agrupacions més o menys gratuïtes de municipis i amb reordenaments territorials de tot tipus. És normal que els cerdans estiguem una mica escaldats amb això de l'ordenació del territori.

D'altra banda, és evident que existeix tan un sentiment de pertanyença comarcal molt fort, com un sentiment localista -de campanar, en podríem dir- que fa que el poble de cadascú sigui la seva pàtria i que molts cops no en vulgui saber res dels veïns. I entre aquest marasme de sentiments i realitats complexes, està el Consell Comarcal de la Cerdanya.

Crec que sí que hauria de tenir una llei pròpia i que l'entitat hauria de tenir una certa sobirania econòmica, no com ara que és un simple gestor dels diners que li donen altres administracions o un prestador dels serveis que ningú més no vol.

L'elecció dels consellers hauria de ser més democràtica i entitats que ara són més o menys simbòliques, com el Consell d'Alcaldes, haurien de tenir un pes específic en la presa de decisions que afectessin a molts municipis alhora, com si fos una mena de petit senat comarcal.

D'aquesta manera, podríem tenir una entitat plenament representativa en funció dels pesis democràfics de cada municipi (el Consell Comarcal) i un altre de representació territorial (el Consell d'Alcaldes) on el municipi més petit podria fer sentir la seva veu com el més gran.