10 de febrer 2009

Netejant la cara del centre de Puigcerdà

Després de molts anys d'abandonament, sembla que la plaça Barcelona, el principal punt d'entrada de Puigcerdà, està sortint de la deixadesa que la caracteritzava. D'una banda, la Casa Gran es queia a trossos i d'altra, la torre Muñoz era una completa ruïna. Per acabar-ho d'adobar, l'antic Hostal Muntanya restava en total desús.

En aquests moments sembla que s'està produint una important reforma urbanística privada que canviarà en poc temps la fesomia de la plaça. La Casa Gran ha estat totalment restaurada i els baixos seran ocupats -pel que tinc entès- aviat, per les oficines d'una Caixa.

Alhora, sembla ser que s'han iniciat unes obres als terrenys de la torre Muñoz, ja que hem pogut veure com la finca ha estat envoltada per una tanca de protecció. No sé si com a mesura cautelar o bé es tracta del començament d'algun tipus d'obres majors. Aviat ho podrem veure.

El que no pot ser és que la plaça més visible de la Vila pel que fa al tràfic rodat i una de les seves cartes de presentació, mostrés un conjunt d'edificis en un estat francament lamentable. Esperem que, a poc a poc, la solució es vagi arranjant i Puigcerdà pugui gaudir, novament, d'una plaça Barcelona arquitectònicament destacable.