26 de març 2009

Gas natural a Puigcerdà?

Sembla ser que la major part de les fuites de gas que s'han produït a Puigcerdà darrerament són falses alarmes. Pel que sembla, sí que hi havia fuites de gas, però no provenien de les canonades sinó d'una bossa de gas metà que hi ha al subsòl de Puigcerdà i que, pel que dedueixo del que he llegit en premsa, és conseqüència de la mala neteja del clavegueram.

Cal tenir en compte que els principals ramals del clavegueram de sortida de la Vila passen per Coronel Molera i per Alfons I i que ha estat en aquests carrers on s'han detectat major nombre d'incidències pel que fa a les falses alarmes de fuites de gas.

El metà -CH4- és un gas hidrocarbur simple, incolor i parcialment soluble en aigua que és un producte natural de la descomposició de matèries orgàniques i que pot se cremat amb oxigen alliberant-se calor, vapor d'aigua i anhídrid carbònic. El metà és un dels principals gasos responsables de l'efecte hivernacle i és força abundant a la natura.

Els bombers han demanat que es netegi el clavegueram amb aigua de l'estany, tal com s'havia vingut fent tradicionalment fa unes dècades. Ignoro per què es va deixar de fer, però pel que sembla, les mesures simples, solen ser les més efectives.

Quan es descuiden les infraestructures bàsiques, passen aquestes coses. Crec que hi ha hagut una deixadesa general de totes les administracions municipals de les darreres dècades en aquest assumpte i ara en paguem les conseqüències. Afortunadament, és fàcil d'arranjar. Sort que no patim de restriccions d'aigua...