10 de maig 2010

Cooperativisme

Comença a haver moviments a la Cerdanya sobre la possibilitat de muntar petits negocis artesanals, especialment lligats a la indústria alimentària, amb estructura cooperativista. Per entendre'ns es tractaria de muntar un obrador comú per poder fer formatges, melmelades, etc, i comercialitzar tant productes elaborats, com productes primers (col d'hivern, naps, patates, fruita).

Crec que es tracta d'una molt bona notícia. Sempre he cregut que el sector primaria a la comarca estava molt subvalorat i que tenia molt més futur del que semblava a primera vista, però que calia invertir-hi calés i posar-hi imaginació. I sobre tot, aplicar criteris moderns d'economia i deixar-se estar d'allò que es feia servir el segle passat.

Molts països europeus ens poden passar la mà per la cara en aquest sentit: Baviera a Alemanya, Suïssa, moltes regions franceses, el nord d'Itàlia... són models a seguir. Cal invertir en la Cerdanya i lligar el sector primari a una indústria moderna no contaminant de productes alimentaris i exportar-los.

Crec que fins ara s'han comès dos grans errors: el primer, voler tenir uns grans beneficis des del primer dia. Cal ser pacients, obrir mercat i reinvertir els guanys els primers anys a fi de poder ser competitius en el futur i obtenir beneficis més interessants. El segon gran error ha estat la poca producció. En no poder assegurar uns mínims de producció, resulta molt difícil exportar i al final, els productes acaben essent simplement petites produccions de consum local, cares i gens conegudes enllà de les nostres muntanyes.

Si volem que la Cerdanya pugui produir i exportar, cal enfocar el sector primaria d'una altra manera, seguint les directrius que esmentava anteriorment. Però el més important, cal que un sector important de la pagesia i, sobre tot, s'altres sectors, hi creguin i facin possible aquesta indústria alimentària.

Cal promocionar els productes cerdans. Calen marques, promocions en fires, pàgines web, comercials... cal, a fi de comptes, una estructura comercial, no necessàriament molt gran, però sí ben muntada. El sistema cooperativista ofereix l'avantatge que amb poca gent es pot arribar a promocionar molts productes. No cal un estructura per producte.

Es pot realitzar una comercialització sota una marca comuna, cosa que abaratiria els costos de promoció i comunicació i, sobre tot, activaria una sèrie de sinèrgies. És a dir, que algú que hagués comprat formatge de la marca "X" i estigués satisfet amb el producte, estaria més predisposat a comprar altres productes també de la marca "X".

Les sinèrgies també poden actuar en sentit contrari, per la qual cosa és imprescindible que tots els productes satisfaguin uns mínims de qualitat.

Crec que s'ha iniciat un camí molt interessant a la nostra comarca i tant de bo arribi a bon port. Tant de bo els productors es puguin posar d'acord i anar tots a l'una, el gran impediment que sempre hen tingut a la comarca, on tothom ha campat per on ha volgut i així ens ha anat.