12 d’abril 2010

El 10 d'abril

Dissabte va tenir lloc una altra commemoració dels fets del 10 i de l'11 d'abril, tan simbòlics a Puigcerdà, tot i que darrerament s'han anat perdent una mica de la memòria col•lèctiva.

El Grup de Recerca de Cerdanya va organitzar una conferència divulgadora per tal de recordar els fets del 10 d'abril a la nostra Vila i va comptar amb força públic, que va mostrar en tot moment un gran interès pel tema.

La conferència va anar a càrrec de Joan Manel Casanovas i Josep Viladesau, estudiosos de les guerres carlines i dels fets del 10 d'abril i es va dividir en tres parts: la projecció d'un CD realitzat fa uns anys per en Sebastià Bosom; una conferència sobre un Power Point dels personatges de les carlinades, d'ambdós bàndols i una reivindicació per tal que es reconstrueixi l'estàtua del general Cabrinetty a qui la Vila de Puigcerdà tant deu.

Ara que s'està remodelant tot el centre de la Vila, seria interessant plantejar-se de refer l'estàtua del general que injustament varen dinamitzar els anarquistes als anys trenta del segle XX. Entenem que si s'han gastat grans quantitats de diners en elements de discutible ús i gust, és de justícia mostrar un cert respecte pels símbols de la Vila i tornar l'estàtua del general a un lloc preeminent.

Independentment del valor simbòlic de l'estàtua, no podem perdre de vista que a la Vila li manquen elements patrimonials ben visibles i essent una població turística com és Puigcerdà, l'estàtua ajudaria a millorar-ne la imatge.

Pel respecte mostrat pel públic assistent a l'acte, crec que Puigcerdà serva encara a la seva memòria un important record pels fets del 10 d'abril i que caldria potenciar aquesta data en anys propers, com a símbol de resistència, identitat i unitat.