24 de juny 2009

Taula rodona sobre el mòbing rural

Dissabte 20 de juny, a les 18 hores, va tenir lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, una Taula Rodona sobre el mòbing rural. Els ponents varen ser: Joan Pous, president del Consell Comarcal, Pere Rosell, pagès de Prats i Sansor, afectat recentment per un cas de mòbing rural, Àngel Maurell, director de l'Escola Vedruna de Puigcerdà, qui prové d'una familia de pagesos, Josep Bombardó, pagès i representant del JARC a la Cerdanya i Enric Quílez, president del Grup de Recerca de Cerdanya, que va actuar com a moderador.

A la Taula Rodona es van plantejar alguns casos recents de mòbing rural a la Cerdanya, encara que es va acceptar que es tractava de situacions puntuals i que no existia una sensació d'assetjament generalitzada. Tot i això, es van exposar algunes situacions, com casos de segons residents que es queixaven de les olors dels fems o bé del soroll que feien esquelles i campanes. En aquests casos, l'actitud més estesa va ser que si una cosa s'havia fet sempre així, no hi havia cap necessitat de canviar i que calia mantenir els costums.

Ara bé, també es va acordar que si es vol compatibilitzar l'activitat agropecuària amb les activitats turístiques, majoritàries actualment a la comarca, s'havia d'establir una doble actitud: d'una banda, procurar no molestar gratuïtament els turistes. Així, si en comptes de femar un cap de setmana o en ple agost es podia escollir un dia entre setmana o amb menys afluència de visitants, millor per a tothom.

D'altra banda, encara que la tasca dels pagesos no sigui aquesta, han esdevingut els "jardiners del paisatge". L'idíl•lic paisatge cerdà és en bona mesura obra de l'activitat agrícola i ramadera i si els pagesos deixen la seva activitat, la Cerdanya perdrà bona part del seu encant paisatgístic, per la qual cosa s'hauria d'ajudar molt més el sector primari de la comarca, pel propi interès del sector turístic, com es fa a llocs com Suïssa o Baviera.

La Taula Rodona va servir no només per veure possibles casos de mòbing rural, sinó també per veure la gran quantitat de problemes que pateix el sector primari a la comarca. De fet, el president del Consell Comarcal va dir que el principal mòbing als pagesos el feia l'administració, amb l'excés de normatives i de hiperregulacions sobre un sector que no té marge de maniobra econòmic per implementar totes les exigències que se li fan.