27 de desembre 2011

Un motiu de satisfacció

He de confesar amb satisfacció que, per primer cop en molt de temps, la societat puigcerdanesa m’ha sorprès agradablement. Em refereixo amb la feliç conclusió de la campanya de recaptació de fons per poder encarregar la nova estàtua del general Cabrinetty.

Quan un conjunt d’associacions i persones a títol particular vam començar aquesta campanya, tots tenéim clar que estàvem picant en ferro fred i que la idea era poc menys que utòpica. L’Ajuntament anterior ens va donar un cert recolzament i això s’ha de dir, a l’igual que l’oposició, que actualment ocupa les responsabilitats de govern a la Vila.

Però pel que fa al poble, no vèiem gaire clar que col•laborés massivament. Però no ha estat així. Tant pel que fa a les contribucions particulars de diners, com amb les col•laboracions a través de concerts i obres de teatre, la societat puigcerdanesa ha col•laborat molt més d’allò que ens esperàvem i hem d’estar orgullosos i satisfets per aquest fet.

No oblidem que la primera estàtua d’en Cabrinetty també va ser sufragada per qüestació popular. És clar que eren altres temps i la memòria dels fets que es commemoraven amb aquella estàtua estaven molt vius en la memòria popular. De fet, d’allò que teníem por és que després de vàries generacions i un profund desconeixement local per la figura del Cabrinetty, la gent fos poc col•laborativa i no se sentís implicada en aquest projecte.

Però curiosament, no ha estat així. Ja de bon començament, s’hi van adherir la major part d’associacions de la Vila, cosa que marcava molt bon camí. D’altra banda, als diferents actes sobre en Cabrinetty i les guerres carlines hi va assistir força gent i es veia un interès encuriositat de moltes persones que n’havien sentit a parlar llunyanament, per informar-se bé de què representava en Cabrinetty i la seva època per la Vila.

Tot i la crisi, ha estat possible arribar a bon port la qüestació popular i podem estar contents per haver-ho aconseguit entre tots. Tant de bo en el futur puguem dur a terme altres projectes d’aquest caire entre tots plegats.