27 de gener 2010

Reflexions sobre les multes

L'Ajuntament de Puigcerdà ha sorprès tothom dient que no té afany recaptatori i que repartirà els diners de les multes entre tots aquells ciutadans que paguin l'impost de circulació a Puigcerdà que no tinguin cap sanció durant l'any 2009 i que això serveix per fer que els ciutadans millorin la seva manera de conduir (i d'estacionar) els vehicles.

No entraré a analitzar la mesura des d'un punt de vista polític, ja que això ja ho faran els polítics, però m'agradaria fer unes poques reflexions sobre el tema que no em deixen indiferent.

En primer lloc, imaginem-nos que anem per la recta de Queixans a 200 km/h. Ens para la policia i ens treu un munt de punts del carnet. Entrem al municipi de Puigcerdà, estacionem correctament el vehicle i ens dirigim a l'Ajuntament (o a on sigui) a cobrar el nostre xec de "bons conductors". Algú no hi veu una contradicció?

En segon lloc, pel que tinc entès, els diners previstos de recaptació del 2009 en concepte de multes freguen els 100.000 euros, dels quals es repartiran uns 40.000 euros. O sigui un 40%. Vol dir això que l'Ajuntament només té un 60% d'afany recaptatori?

En tercer lloc, molta gent de fora de la Cerdanya està empadronada a Puigcerdà per no pagar el túnel del Cadí i perquè l'impost de circulació és més barat que, posem, a Barcelona. Aquesta gent igual té un munt de multes pendents a Barcelona o a Sant Cugat, però possiblement cap a Puigcerdà. També rebran els seus 8 euros, oi?

Finalment, un principi fonamental del dret és no ser penalitzat dos cops pel mateix delicte. Si cometo una infracció viària a Puigcerdà i m'enxampen, primer hauré de pagar una multa i, a sobre, no rebré els 8 euros (doble càstig).

En fi, que 8 euros no són gaire cosa -serveixen per pagar potser un entrepà i una cervesa- però 40.000 euros són força calés per a Pugcerdà, que té molts problemes estructurals i que necessita reformes en molts sectors.

Però jo no sóc regidor i no em pertoca a mi decidir com es reparteixen els diners municipals. Simplement poso de relleu algunes contradiccions que generarà la polèmica mesura si s'arriba a aplicar.