27 de gener 2010

Construint el Pirineu

Ara que acaba o comença una dècada, segons es miri, m'agradaria fer una llista d'aquelles coses que crec que servirien per construir un Pirineu més fort, més identitari i més desenvolupat en tots els sentits.

Algunes d'aquestes mesures ja existeixen en un cert estat embrionari o fins i tot estan desenvolupades en algunes comarques o municipis, però no es troben aplicades de manera generalitzada per tot el Pirineu.

Fixeu-vos que parlo de "Pirineu", perquè no crec que una cosa tan important com és el Pirineu hagi de dividir-se en Alt i Baix Pirineu o de qualsevol altra manera. Tots els pirinencs, des del cap de Creus fins a l'oceà Atlàntic, tenim elements i interesos comuns.

En qualsevol cas, per proximitat, m'he fixat sobre tot en el Pirineu català, si bé crec que totes aquestes mesures haurien de poder-se estendre a tot el conjunt de la serralada.

- Potser una de les necessitats més punyents que tenim sigui la de disposar d'un sistema de comunicacions transversal en condicions, amb un bon eix viari per carretera i, possiblement, amb la potenciació de les línies de ferrocarril.

- Cal que es potenciïn els espais naturals, no només com a llocs protegits o com a reserves teòriques de la biodiversitat, sinó com a agents econòmics en la vida del territori.

- Cal algun tipus d'institució o institucions que unifiquin les polítiques disperses de tot el Pirineu. Un bon punt de partença pot ser la Vegueria de l'Alt Pirineu, però crec que es queda curta, perquè només cobriria una petita part del Pirineu.

- Amb institucions o sense, calen polítiques comunes de promoció turística, especialment als mercats internacionals, on cal vendre unitàriament la marca "Pirineus".

- Cal una voluntat ferma de diàleg entre les diferents regions que integren els Pirineus, no només amb l'estat espanyol i amb Andorra, sinó també amb França.

- Es necessiten mitjans de comunicació pròpiament pirinencs, que respectin la nostra idiosincràsia, la nostra cultura i les nostres llengües, tant pel que fa a la premsa, com a la ràdio, com a la televisió.

- Conseqüència del punt anterior, caldria un portal d'internet unificat i potent de tot el Pirineu, no només des del punt de vista turístic, sinó també des de l'utilitat cívica, per saber quines activitats es fan a tot el Pirineu.

- Cal desenvolupar xarxes socials entre tots els pirinencs i afavorir els intercanvis escolar (i no escolars) entre els diferents territoris de la serralada. Abans d'anar a conèixer la Índia, potser que coneguem casa nostra.

- Es precisa l'existència d'un debat continu entre la gent del territori, ja sigui presencialment, ja sigui a través dels mitjans de comunicació i d'internet.

- Cal afavorir la creació d'una xarxa de pantalles o punts d'informació per difondre les activitats que es facin al Pirineu entre els pirinencs.

- Hem de demanar l'establiment d'estudis universitaris al Pirineu, especialment en allò directament relacionat amb el medi natural i el turisme.

- Cal que organitzem trobades regulars de caràcter científic i cultural en l'àmbit pirinenc: congressos, jornades, concursos, etc.

- Seria molt recomanable la realització d'actes periòdics de caràcter lúdic, tals com festivals de música i cultura pirinenca, especialment a l'estiu, adreçats no només al turisme sinó també als propis pirinencs.

- Estudiar la manera de desenvolupar una indústria lligada al sector primari radicada al territori, que permeti el desenvolupament dels productes de la terra i permeti diversificar l'economia i no dependre únicament del turisme i de la construcció.

- Primar el model turístic hoteler per sobre del model de segones residències.

- Promocionar l'artesania i l'art pirinenc.

- Promoure la restauració d'antics nuclis deshabitats o poc habitats, no amb finalitats especulatives, sinó com a primeres residències. Fer servir les noves tecnologies de telecomunicació i les energies alternatives per poder abastir nuclis aïllats.

- Actuar conjuntament entre totes les comarques pirinenques per atraure inversions i crear xarxes de promoció turística: hotels amb encant, aigües termals, etc.

- Realitzar una promoció conjunta i posar en èmfasi el ric patrimoni pirinenc, especialment pel que fa a l'art romànic i a les restes prehistòriques.

- Creació de xarxes d'itineraris pirinencs de senderisme i turisme: potenciació de les temàtiques càtares, el bandolerisme històric, el camí de Sant Jaume, etc.

- Afavorir la publicació de llibres i materials didàctics de caràcter pirinenc, especialment, la creació d'una enciclopèdia específica sobre temes pirinencs: medi natural, història, art, etnologia, folklore, etc.

- Crear i promoure lligues esportives de caràcter pirinenc.


La llista podria continuar, ja que són moltes les possibilitats que existeixen a l'hora de construir una identitat pirinenca forta i consolidada. Deixo aquí, la meva proposta inicial.