21 d’agost 2009

Arxiu col•lapsat

L'Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà es troba al límit de la seva capacitat d'emmagatzemament. Podríem dir que està col•lapsat. El motiu és molt simple: està ple, ja no queda més espai per nous fons i el nou dipòsit de documents, del qual es va parlar fa més d'un any, resta a l'aigüera.

Novament, tenim una infraestructura cultural que resta a l'oblit dels gestors públics. Mentre que a la Seu d'Urgell s'ha fet un Arxiu enorme, molt funcional i amb gran capacitat, el de Puigcerdà s'ha quedat petit.

És cert que tenir l'Arxiu al bell mig de la població pot ser interessant des del punt de vista de la dinàmica cultural, però no perdem de vista que la principal finalitat d'un Arxiu d'aquestes característiques és l'emmagatzemament de documents, per poder ser consultats per al seu estudi, no ser una sala d'exposicions o un centre de conferències.

Així, potser caldria replantejar-se la idea inicial de dividir l'Arxiu en dos edificis i potser fóra bo, aprofitant el creixement urbanístic de Puigcerdà, de fer-ne un als afores, unit, amb àrees de càrrega i descàrrega i en condicions i alliberar l'espai que ocupa l'actual Arxiu per a altres usos, com una Sala d'Exposicions que estaria al centre de Puigcerdà.