25 de gener 2010

La complicada orografia de Puigcerdà

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit connectar el pàrquing del Museu Cerdà amb el carrer Escoles Pies mitjançant un ascensor inclinat, similar (però de cabina doble) al que ja connecta la plaça de l'Estació amb el centre del poble. Val a dir que és una molt bona notícia. A més a més, gràcies als fons del "plan Zapatero", l'Ajuntament no s'endeutarà més.

No és que m'agradi gaire el sistema d'ascensors inclinats, però ens diuen que aquest és diferent i que s'espatllarà molt menys que el de l'estació, precisament per la doble cabina. Esperem que sigui cert. En tot cas, és una molt bona notícia per a tothom: pels habitants del barri de la Guingueta, que veuran simplificat el seu accés al centre de la Vila; per als visitants del Museu Cerdà i, en general, per a tothom que vulgui accedir a Puigcerdà per la zona del carrer Escoles Pies.

El nucli antic de Puigcerdà és geogràficament complicat. Es troba enturonat i això vol dir que una part important d'ell es troba als seus peus o en terrenys de fort pedent. Això complica molt les comunicacions i les infraestructures de tot tipus i només resten solucions com aquesta per poder véncer els obstacles que l'orografia imposa.

Fa temps que crec que seria una bona pensada de connectar el pàrquing del Museu amb el tram superior, però pensava que això aniria per a llarg donat l'estat actual d'endeutament del municipi. Afortunadament, el govern municipal ha sabut trobar una possibilitat en els fons estructurals "Zapatero" per resoldre aquesta necessitat de la Vila.

D'altra banda, sense que el problema de l'aparcament resti ressolt, això alleujarà una mica els problemes per aparcar, especialment els dies festius, quan Puigcerdà es col•lapsa i no és possible accedir al centre urbà amb vehicle.

Finalment, només resta que el desnivell entre el tram baix del carrer Escoles Pies (l'IES Pere Borrell) i la plaça de l'Alguer es pogués salvar també amb un ascensor panoràmic o d'algun altre tipus per poder donar accés total al centre urbà de manera còmoda. Però de moment, ja és un gran avenç el projecte de l'ascensor inclinat.