25 de març 2014

Hotels i trensLlegeixo en premsa que ADIF (abans coneguda com RENFE) vol convertir part de l’edifici de l’estació de ferrocarril de Puigcerdà en un hotel. Fins aquí, poca cosa a dir, perquè cadascú fa el que vol amb el que és seu.

Però si ens ho mirem una mica de més a prop, hi ha un parell de detalls que grinyolen una mica. En primer lloc, no podria gastar-se ADIF (o el Ministeri) en millorar l’estat de la via del tren, o en uns trens més còmodes, o en més trens, ja posats, abans que fer-hi un hotel, a l’estació?

En segon lloc, potser que ADIF es dediqués a allò que realment és competència seva: als ferrocarrils i deixi el negoci dels hotels a aquells que porten tota la vida en el sector. No sé si calen més hotels a Puigcerdà. Potser sí, però no entenc que hagi de ser una entitat com ADIF, aliena al sector, qui es dediqui a omplir aquest suposat buit.

Això em recorda a la macrooperació especulativa que va planejar RENFE amb part dels terrenys morts de l’estació de Puigcerdà, per fer una gran promoció immobiliària fa un parell de dècades, que finalment va quedar en no-res, crec que per acció de l’Ajuntament.

En fi, que l’hotel suposo que es farà i tots ben contents perquè tindrem més places hoteleres a Puigcerdà i a la Cerdanya, però jo crec sincerament que ADIF s’hauria de dedicar als ferrocarrils i no a especular amb altres negocis. Després passa el que passa.

17 de març 2014

Proliferació de firetesDarrerament he pogut veure com proliferen les fires i firetes de tot tipus a Puigcerdà. Entenc la necessitat recaptatòria de l’Ajuntament en temps difícils. També entenc que es vulgui promocionar amb unes certes novetats la vida pública dels caps de setmana i segons quins festius. Però crec que tot té un equilibri i aquí s’està traspassant.

En primer lloc, la novetat és relativa. Posar quatre paradetes que venguin productes suposadament artesanals o de qualitat més que dubtosa, no sé quin atractiu pot tenir. Però el cert és que comporta un efecte colateral important: els diners que els passejants i turistes es gasten en aquestes paradetes, ja no se’ls gasten en les botigues de la Vila.

Altrament, el tràfic de persones es concentra molt a la zona de la fira i es menystenen altres llocs de la Vila, tot i que això potser és el menys greu, perquè amb tanta gent com hi sol haver els festius, la Vila s’omple força de banda a banda.

Trobo més greu el fet que els comerciants establerts a la Vila, que són els que paguen impostos durant tot l’any, siguin els principals perjudicats per l’acció d’aquestes firetes que no aporten res de res.

Lluny queden els temps en què la gent de la Vila havia de recòrrer a les fires anuals per poder comprar productes a bon preu. Avui dia, amb l’homogeneïtzació de preus, l’apropament de les grans superfícies, la millora de les comunicacions i l’accés a internet, aquestes carències han desaparegut gairebé totalment.

Tanmateix, tant els preus com els productes que ofereixen les firetes tenen poc atractiu per als vilatans i només un interès relatiu per als foranis, però esgarrapen diners de les malmeses caixes dels comerços locals.

Amb això no vull dir que se suprimeixin totalment, però crec que millor tenir un parell o tres de fires més massives i ben muntades a l’any, que no nou o deu firetes sense gaire sentit que van fent la competència als comerços locals.